Publiczne wystąpienia to zawsze duże wyzwanie i niejednokrotnie wielkie przeżycia, którym towarzyszą nasilone emocje. Aby nasz wykład, prezentacja, lekcja wypadły dobrze warto opracować konspekt, który w każdym momencie wystąpienia będzie dla nas pomocą i wsparciem. Łacińskie „conspectus” w dosłownym tłumaczeniu znaczy tyle co „rzut okiem”. Konspekt to skrót, streszczenie większej całości. Najczęściej związany jest z wystąpieniem publicznym. Jakie cele pełni konspekt? Jak napisać konspekt? Jakie są rodzaje konspektów? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Jakie cele pełni konspekt?

Skrócone w formie konspektu wystąpienie jest rodzajem scenariusza, według którego postępujemy krok po kroku. Jego zasadniczą rolą jest wspieranie naszej pamięci, szczególnie w sytuacji, gdy podczas wystąpienia odbiegniemy od tematu albo zostanie ono przerwane. Dzięki uporządkowanemu, przejrzystemu zapisowi kolejnych czynności czy części wystąpienia, wrócimy z łatwością do przerwanego wykładu, prezentacji, lekcji, przemówienia.

Jak napisać konspekt?

Jak napisać konspekt?Sposób napisania, budowa i forma konspektu zależą od tego czemu będzie on służył oraz kto będzie go używał. Zasadniczo konspekt powinna sporządzać ta osoba, która ma występować. Nie dziwi więc fakt tworzenia konspektów zapisane w sposób zrozumiały tylko dla ich twórcy. Jeśli jednak nasz konspekt ma być przewodnikiem, z którego zamierzają skorzystać inne osoby, to powinien on mieć formę i treść zrozumiałą a co najważniejsze przydatną dla wszystkich zainteresowanych.

Aby lepiej zrozumieć na czym polegają różnice warto porównać niektóre rodzaje konspektów.

Konspekt wykładu, przemówienia

Jego forma może być bardzo dowolna. Zapis w punktach, albo wyraźnie oddzielonych akapitach, na dużej kartce albo kilku fiszkach – właściwie wszystko jedno jak, bo i tak służy on tylko jednej osobie.

Konspekt lekcji

Nazywa się go scenariuszem lekcji. Przyjęte są pewne zasady tworzenia tego typu dokumentów, aby konspekty lekcyjne były zrozumiałe dla wszystkich nauczycieli oraz na dla osób pełniących nadzór pedagogiczny, które hospitują lekcję (dyrektor szkoły, wizytator). Zasadniczo konspekt lekcji powinien zawsze zawierać: temat lekcji, cele w ujęciu ogólnym i operacyjnym, metody i formy nauczania oraz skrócony zapis przebiegu lekcji w formie wykazu czynności nauczyciela i uczniów.

Konspekt prezentacji na maturze

Jego forma zależy od ustaleń wewnętrznych w szkole. Jednak najczęściej zawiera on: imię i nazwisko prezentującego, temat, literaturę podmiotu i przedmiotu, ramowy plan wypowiedzi.

Podsumowując – jeśli zastanawiamy się jak napisać konspekt zawsze miejmy na uwadze cel i rodzaj naszego wystąpienia.

Jak napisać konspekt na przykładzie prezentacji maturalnej

Jak napisać konspekt na przykładzie prezentacji maturalnejPrzyjrzyjmy się na krótko konkretnemu rodzajowi konspektu. Na potrzeby tego artykułu będzie to konspekt prezentacji maturalnej. Jest to ogólnie rzecz biorąc spis podstawowych informacji dotyczących naszej prezentacji. Zawieramy tam szczegółowe informacje dotyczące bibliografii oraz, co najważniejsze, szczegółowy ramowy plan wypowiedzi. Po przejrzeniu takiego konspektu nauczyciel może się zorientować jak prowadzona będzie prezentacja oraz z jakich źródeł maturzysta czerpał informacje. Pozwoli mu to na przygotowanie i zadanie odpowiednich pytań. Konspekt maturalny powinien zawierać literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, ramowy plan wypowiedzi składający się z określenia problemu, omówienia kolejności prezentowanych treści oraz wyciągnięcie wniosków. Na końcu konspektu określamy materiały pomocnicze jakich użyjemy podczas prezentowania naszego tematu maturalnego.

Najważniejszy jest ramowy plan wypowiedzi. Powinniśmy podczas jego układania budować krótkie i zrozumiałe zdanie. Najlepiej gdy są to równoważniki zdań a nie pełne i rozbudowane zdania. Aby zwiększyć przejrzystość konspektu możemy często używać różnego rodzaju wypunktowań i numerowań. Ważne zagadnienia możemy także odpowiednio wyróżniać poprzez pogrubienie. Nie możemy jednak się zbytnio rozkręcać podczas tworzenia konspektu. Pamiętajmy, że całość powinna być zawarta na jednej stronie A4. Informacje w nim zawarte muszą wiec być podane bardzo zwięźle i konkretnie. Konspekt powinien być podpisany przez ucznia w prawym dolnym rogu. Tak przygotowany konspekt powinien on dostarczyć nauczycielowi najpóźniej tydzień przed planowanym egzaminem.

Konspekt a scenariusz – Różnice i podobieństwa

Generalnie można przyjąć, że konspekt i scenariusz są bardzo podobne względem celu. Ich wspólny mianownikiem jest właśnie to, że zarówno konspekt jak i scenariusz mają za zadanie opracowanie celów. Różnica polega na tym, że konspekt jest zdecydowanie prostszy i bardziej przystępny w formie. Scenariusz jest już nieco bardziej zaawansowany.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here