W dzisiejszym świecie wiele mówi się o rozwoju technologii wszelkiej maści. Również w tym kierunku podążają główne myśli filozoficzne, które mimo, że swoje powstanie mają często wiele setek lat temu, są do dziś aktualne i można z nich czerpać wiele. Tak jak na przykład paremia: „Dura lex sed lex”, którą to ma na swoim czele radca prawny muszący wykonywać w jej cieniu swoje obowiązki.

Geneza zawodów prawniczych

Historia zawodu, jakim jest radca prawny, wyróżnia trzy główne etapy. Pierwszy rozpoczął się pod koniec roku 1961, kiedy to sama Rada Ministrów sporządziła uchwałę dotyczącą obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, różnego rodzaju zjednoczeń czy też banków należących do państwa. Tym samym nakazując im korzystanie z usług prawnych wyłącznie radców prawnych, którzy zostaną zatrudnieni przez wyżej wymienione struktury.

Kolejny, drugi etap zaczął się w połowie roku 1982, kiedy to Sejm uchwalił ustawę o radcach prawnych, w której to określił zasady możliwości wykonywania obsługi prawnej przez radców prawnych, dalej organizując i legitymizując działania należące do struktury samorządu radców prawnych. Trzeci etap datuje się na koniec 1988 roku.

Radca Prawny a Adwokat

Radca prawny to zawód, który jest bardzo podobny do zawodu adwokata, są to zawody pokrewne. Istnieją różnice pomiędzy tymi dwoma zawodami ale i sporo podobieństw. Przykładem podobieństw jest to, że aby móc wykonywać któryś z zawodów należy skończyć te same studia z zakresu prawa i otrzymać tytuł magistra, a w dalszej kolejności zdać egzamin na aplikację adwokacką lub już teraz kierunkowo radcowską.

Podstawową różnicą natomiast między radcą prawnym a adwokatem jest możliwość wykonywania w sposób wolny zawodu przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy. Mają taki przywilej radcowie prawni, adwokaci niestety nie. Co bardzo ważne, od połowy 2015 r. radca prawny, tak jak i adwokat, posiadają identycznie możliwość pełnienia funkcji obrońców w procesie karnym, wyjątek stanowi fakt, że że obrońcą może być tylko radca prawny, który nie pozostaje w danym stosunku pracy. Wysuwane są coraz częściej koncepcje czy sugestie połączenia radców prawnych z adwokatami w jednej wspólnej korporacji, gdyż ich zakres możliwości jest bardzo podobny.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here