Niestety dość często zdarza się, że w zeznaniach podatkowych PIT pojawiają się pomyłki i błędy. Ustawodawca przewidział takie sytuacje i w art. 81 Ordynacji Podatkowej dał podatnikom prawo do skorygowania deklaracji podatkowej, czyli w uproszczeniu – do jej poprawienia. Dlaczego warto skorzystać z tej możliwości?

Konsekwencje błędów w deklaracji podatkowej

Z założenia, korekta deklaracji podatkowej PIT umożliwia jej samodzielne poprawienie i zminimalizowanie lub nawet uniknięcie negatywnych konsekwencji popełnionych w zeznaniu błędów. Generalnie jeżeli podatnik się pomylił na niekorzyść Skarbu Państwa, powinien nie tylko skorygować deklarację, ale również niezwłocznie dopłacić brakujący podatek, wraz z odpowiednimi odsetkami (które powinien wyliczyć i dopłacić samodzielnie). Może więc wydawać się, że skoro odsetki należy zapłacić, to po co korygować PIT? Odpowiedź jest prosta i wynika wprost ze wskazania potencjalnych negatywnych skutków w deklaracji podatkowej. Co więc grozi za błędy w PIT?

Potencjalne konsekwencję błędów w PIT:

  • kary finansowe;

  • egzekucja skarbowa;

  • odpowiedzialność karno-skarbowa.

Ograniczenia w prawie do złożenia korekty

Ustawodawca wyszedł z założenia, że podatnik może zminimalizować negatywne skutki błędów w deklaracji podatkowej, ale pod warunkiem, że błędy te były w jakiś sposób popełnione nieumyślnie i wyrazi chęć ich samodzielnego poprawienia (poprzez złożenie odpowiedniej korekty deklaracji PIT). Jednak (w dużym uproszczeniu) jeżeli błędy odkryje urząd, podatnik może nie mieć możliwości złożenia korekty swojej deklaracji. Zasady zostały określone następująco:

  • Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej (w zakresie objętym tym postępowaniem lub tą kontrolą);

  • Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego (pod warunkiem jeżeli decyzja nie obejmuje zakresu korekty).

  • Dodatkowo, prawo do skorygowania deklaracji oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania przysługuje podatnikowi jednokrotnie, z zastrzeżeniem art. 200 § 4, w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g, przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu, o którym mowa w art. 200 § 3, na zasadach określonych w tym zawiadomieniu. Tego rodzaju korekta wymaga złożenia uzasadnienia jej przyczyn.

W przypadku jeżeli korekta została złożona bez uwzględnienia ograniczeń do jej złożenia, nie wywoła ona żadnych skutków prawnych, a odpowiednie organy poinformują o tym podatnika.

pit

Sposoby przygotowania korekty

Podatnik, który decyduje się na przygotowanie korekty PIT, musi przygotować się na ponowną pracę nad pełnym (całym) formularzem podatkowym, który składał pierwotnie. Korekta bowiem to nic innego, jak jeszcze raz przygotowane (tym razem prawidłowo) zeznanie podatkowe, z zaznaczeniem celu – korekta. Obecnie podatnicy mają różne możliwości pracy na drukach księgowych – od wersji tradycyjnych (papierowych), po elektroniczne (na przykład e-deklaracje). Co ciekawe, pierwotna forma złożenia PIT nie ogranicza możliwości przygotowania korekty w inny sposób. Na przykład PIT 2018 przygotowany w wersji papierowej, można skorygować w wersji elektronicznej.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here