Praca w straży marszałkowskiej jest definitywnie najtrudniejszym zawodem w kategorii służb mundurowych. W Polsce funkcjonuje duża ilość rodzajów służb mundurowych, do których zaliczamy m.in. policję, straż miejską, straż pożarną, służby leśne, służby więzienne, straż ochrony kolei, straż graniczną itd. Jeżeli uwielbiasz wyzwania, chcesz dołączyć do elitarnego grona osób pracujących w służbach mundurowych i interesuje cię praca w straży marszałkowskiej to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/jak-dostac-sie-do-strazy-marszalkowskiej/ 

Jak przebiega rekrutacja? – Krok pierwszy: złożenie odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty, które musi złożyć aplikant to:

•       kwestionariusz osobowy kandydata do służby wypełniony i podpisany, 

kopie dokumentów stwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

•       kopie świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc zatrudnienia i 

służby,

•       kopia książeczki wojskowej zawierająca stronę: ze zdjęciem, informacją o posiadanej kategorii zdrowia i o stosunku do powszechnego obowiązku obrony,

•       życiorys lub CV,

•       kopia odpisu skróconego aktu urodzenia,

•       kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dzieci,

•       kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Krok drugi: rozmowa kwalifikacyjna

Drugim etapem rekrutacji do straży marszałkowskiej jest rozmowa kwalifikacyjna. Do niej potrzebne będą oryginały wszystkich dokumentów, które wcześniej składałeś.

Krok trzeci: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata

Ten krok jest  jednym z ważniejszych a zarazem najbardziej oczywistych punktów. Kandydat musi udać się na komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Krok czwarty: test sprawności fizycznej kandydata

Jedynym z najważniejszych cech, które zadecydują o przyjęciu kandydata do służby marszałkowskiej jest wzorowa sprawność fizyczna, do tej pracy wymagane jest zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia i kondycji. Ważna jest też silna budowa ciała i wysoka ogólna wydolność fizyczna organizmu.

Krok piąty: sprawdzenie w ewidencjach

Tą czynność dokonuje się w ramach postępowania kwalifikacyjnego, zaraz po rozpoczęciu postępowania, poprzez analizę złożonych dokumentów i danych zawartych w zbiorach prowadzonych przez organy władzy publicznej.

Krok szósty: postępowanie

Ostatnim krokiem w rekrutacji jest przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych wymaganego na określonym stanowisku służbowym.

Zobacz też: http://www.chilichilly.pl/praca-strazy-marszalkowskiej-wyglada/ 

[Głosów:6    Średnia:1.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here