Esej to inaczej szkic lub próba literacka. Już to określenie doskonale oddające istotę tego gatunku literackiego, jaką jest jego nieokreśloność. Trudno wyznaczyć cechy gatunkowe eseju, stanowią one terytorium sporu literaturoznawców od wielu wieków.

Wyróżniamy esej literacki, popularnonaukowy i publicystyczny, choć tematyki te mogą się przenikać. Za twórcę terminu esej (w języku francuskim essai oznacza próbę) uważa się szesnastowiecznego humanistę Michela de Montaigne’a, choć szkice będące zapisem luźnych przemyśleń tworzono wiele wieków przed nim.

Jak napisać esej? Naczelną cechą eseju jest jego subiektywność. Tekst powinien być reprezentacją osobistych poglądów i refleksji autora. Stanowić może punkt do dyskusji, dlatego często dotyczy kwestii kontrowersyjnych. Esej opierać się powinien na zapisie refleksji autora. Niekoniecznie powinien się ściśle trzymać tematu. Może opierać się na powiązanych ze sobą asocjacjach myśli.

Esej nie musi mieć też określonej formy, jaką posiada na przykład rozprawka. Próba taka powinna być zaledwie zasygnalizowaniem problemu, nie musi dążyć do jego wyczerpania. Powinien skłonić czytelnika do własnych przemyśleń na dany temat, nawet go sprowokować. Nie powinien podawać gotowych wniosków ani próbować przekonać odbiorcę do poglądów autora.

Tematyka eseju również nie jest ściśle określona. Zasadza się on na dygresyjności, pozwala zatem autorowi na oscylowanie pomiędzy różnymi tematami. Jak napisać esej, który zaciekawi czytelnika? Forma szkicu, choć sama niefikcyjna, pozwala na wplatanie anegdot, cytatów, aforyzmów, odwołań do innych dzieł (taki zabieg określa się jako intertekstualność). Esej ma być myślowym dialogiem pomiędzy autorem a czytelnikiem, zawiązaniem płaszczyzny porozumienia. Jak napisać esej, który docenią czytelnicy? Szkic w swej luźnej formie pozwala na zabawę stylem, jest swoistym popisem kunsztu pisarskiego autora, który może dać wyraz swojej elokwencji, posługując się groteską i ironią, budując zaskakujące metafory i porównania.

www.genotype.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here